องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรม นายอำเภอหนองสองห้อง ในการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติราชการและพัฒนาระดับพื้นที่


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ยินดีต้อนรับ นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรม นายอำเภอหนองสองห้อง

ในการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติราชการและพัฒนาระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 08.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

2022-05-05
2022-05-05
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-05
2022-04-04
2022-04-01