องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์


นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้มอบสิ่งของให้แก่ อปพร.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

2022-05-05
2022-05-05
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-05
2022-04-04
2022-04-01