องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


ร้านจำลองชัยคอนกรีต มอบน้ำดื่มและพัดลม


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ขอขอบคุณ คุณสุขสันต์ ชัยวงค์ ร้านจำลองชัยคอนกรีต ในนามชมรมครรักอำเภอหนองสองห้อง มอบ น้ำดื่ม จำนวน 50 แพค และพัดลมแบบขาตั้ง จำนวน 5 ตัว เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลดอนดู่ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก โควิด -19 ในวันจันทร์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.30 น.
2021-12-02
2021-08-09
2021-07-05
2021-07-05
2021-07-01
2021-06-29
2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22