องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการป้องกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกรหว่างวันที่1-12 กค.64 เวลา 10.00-15.30 น. วันที่1 บ้านหนองแวง วันที่2 บ้านหนองแสง วันที่3 บ้านโนนท่อน วันที่4 บ้านหนองไผ่น้อย วันที่5 บ้านดอนดู่ วันที่6 บ้านโนนสะอาด วันที่7 บ้านหัวหนองแวง วันที่8 บ้านหนองบัวลอง วันที่9 บ้านกุดหว้า วันที่10 บ้านห้วยตะกั่ว วันที่11 บ้านป่าหวาย วันที่12 บ้านดอนดู่เหนือ
2022-08-18
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-02
2022-07-05
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24