องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ร่วมกับคณะผู้นำหมู่บ้าน คณะครูนักเรียน ร่วมปลูกป่าตามโครงการ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ณ ป่าโคกภูดิน บ้านหนองแวงยาว ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ร่วมกับคณะผู้นำหมู่บ้าน คณะครูนักเรียน ร่วมปลูกป่าตามโครงการ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ป่าโคกภูดิน บ้านหนองแวงยาว ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
2022-05-05
2022-05-05
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-05
2022-04-04
2022-04-01