องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควันกำจัดแมลงในบ้านของประชาชนบ้านหนองบัวลอง


เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564    นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่   มอบหมาย  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   ออกพ่นหมอกควันกำจัดแมลง  บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนบ้านหนองบัวลอง  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแมลงสีดำปีกแข็ง  บินเข้ามาอาศัยในบ้านเป็นจำนวนมาก

2022-05-05
2022-05-05
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-05
2022-04-04
2022-04-01