องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะริมถนน


เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2564  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ร่วมกับ  อสม. และ ประชาชนบ้านหัวหนองแวง  ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะริมถนนสาย  3020  บริเวณหมู่บ้านหัวหนองแวง  

2022-05-05
2022-05-05
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-05
2022-04-04
2022-04-01