องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


รับขวัญหลาน"น้องทับทิม"


เมื่อวันที่  29  มกราคม  2564  นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  นำทีมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่    ผูกแขนรับขวัญหลาน"น้องทับทิม"   บุตรสาวของ  นายสุพัสชัย  สีขอน  พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  

2022-05-05
2022-05-05
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-08
2022-04-05
2022-04-04
2022-04-01