องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.2567


วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี สุขุม ดลโสภณ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.2567 "วันฉัตรมงคล" ตามแผนแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ของอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน สังกัด อบต.ดอนดูู่ รพสต.ดอนดู่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัติกำนัน เข้าร่วม กิจกรรมที่ดำเนินโครงการ ทำความสะอาด big cleaning day สำนักงาน อบต. ทางสาธารณะ ตามถนนเส้น ขก 3020 จากหน้า อบต.ถึง โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว และถนนในหมู่บ้าน หัวหนองแวง ม. 7 ต.ดอนดู่ กิจกรรมวันดินโลก รดน้ำพรวนดินต้นไม้ ทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อใส่บำรุงต้นไม้ กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

2024-06-21
2024-06-07
2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-06
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15