องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


โครงการการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์รดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ 2567


วันนี้ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.

นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เปิด "โครงการการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์รดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ 2567 “

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

2024-06-21
2024-06-07
2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-06
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15