องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


วัน อพปร


วันที่  27  มีนาคม  2567 

นายพิสุทธิ์ศักดิ์  ชุมนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  วัน อปพร.  ณ  สนามโรงเรียนบ้านหนองแวงยาว  ในงานจัดให้มีกิจกรรมการสวนสนามของ อปพร.    หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนเส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองแวงยาว  

2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-06
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15
2023-12-08
2023-11-27