องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแก่น


นายกองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ มอบหมายให้พนักงานฯ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแก่น ในวันศุกร์ ที่  8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566  ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 

2024-06-21
2024-06-07
2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-06
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15