องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม


วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ร่วมทำกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   วัดศรีมงคล หมู่ 7   ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  

กิจกรรมตามโครงการ

1.  รับฟังธรรมจากเจ้าอาวาสวัดศรีมงคล

2.  กิจกรรม ถวายเครื่องไทยธรรม

3. กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณวัด

2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-06
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15
2023-12-08
2023-11-27