องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม


วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ร่วมทำกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   วัดศรีมงคล หมู่ 7   ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น

2023-11-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-18
2023-09-29
2023-09-18
2023-09-15
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24