องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ร่วมทำกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ  เช่น พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้  ณ โคกภูกระแต  หมู่ 2  ต.ดอนดู่    อ.หนองสองห้อง      จังหวัดขอนแก่น

2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-06
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15
2023-12-08
2023-11-27