องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ ให้ออกจับงู ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10


วันที่ 16 กันยายน  2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือให้ออกจับงู

ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 บ้านเลขที่ 70 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสอง จังหวัดขอนแก่น   

2024-07-08
2024-06-21
2024-06-07
2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-06
2024-01-16
2024-01-15