องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ ให้ออกจับงู ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10


วันที่ 16 กันยายน  2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือให้ออกจับงู

ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 บ้านเลขที่ 70 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสอง จังหวัดขอนแก่น   

2023-09-18
2023-09-15
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-08
2023-08-08