องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


ผู้พิการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 13 กันยายน 2566  นายอนุกุล นาโม นักพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ให้พาผู้พิการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2024-07-08
2024-06-21
2024-06-07
2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-06
2024-01-16
2024-01-15