องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


ผู้พิการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 13 กันยายน 2566  นายอนุกุล นาโม นักพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ให้พาผู้พิการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2023-09-18
2023-09-15
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-08
2023-08-08