องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


งานป้องกันฯ นำรถดับเพลิงบรรจุน้ำ ออกบริการน้ำให้แก่ประชาชน


วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด

ให้งานป้องกันฯ นำรถดับเพลิงบรรจุน้ำ ออกบริการน้ำให้แก่ประชาชน

บ้านหนองแวงตอตั้ง ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากประปาหมู่บ้านไม่ไหล

2023-03-28
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-02-28
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-15
2023-02-14
2023-02-10