องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ พาผู้ดูแลผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิฯ


งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

พาผู้ดูแลผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ

สำหรับคนพิการและผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566ณ หอประชุมหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

2023-03-28
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-02-28
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-15
2023-02-14
2023-02-10