องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ พาผู้ดูแลผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิฯ


งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

พาผู้ดูแลผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ

สำหรับคนพิการและผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566ณ หอประชุมหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

2024-03-25
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15
2023-12-08
2023-11-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-18
2023-09-29