องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือ ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

คู่มือ ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่    เอกสารประกอบ คู่มือ ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ