องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ