องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๑๒

    รายละเอียดข่าว

ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่๑๒    เอกสารประกอบ ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๑๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ