องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๖

    รายละเอียดข่าว

ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ที่๖    เอกสารประกอบ ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ