องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 (ส่วนที่2)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 (ส่วนที่2.2)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 (ส่วนที่3) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ