องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการ ด้านต่างๆ เช่น  โครงการขอรับเบี้ยผู้สูงอายุฯ โครงการจัดทะเบียนพาณิชย์  และชำระภาษี  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  จากกลุ่มประชากรจำนวน  50  คน      เอกสารประกอบ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ