องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


อบต.ดอนดู่ ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต  พร้อมประกาศเจตนารมย์  "คนดอนดู่  ไม่ทนต่อการทุจริต"    เอกสารประกอบ อบต.ดอนดู่ ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ