องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน


ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ