องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการแสดงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร  ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์จุจริต  โดยการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต  พร้อมกล่าว  "คนดอนดู่ ไม่ทนต่อการทุจริต"    เอกสารประกอบ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการแสดงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ