องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการต่อเติมอาคารเรียน ปรับปรุงด้านอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ [ 29 พ.ค. 2563 ]6
2 โครงการขุดลอกลำห้วยพระราชดำริ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ต.ดอนดู่ [ 29 พ.ค. 2563 ]6
3 โครงการขุดลอกลำห้วยเสียวตอนบนช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 และบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 [ 29 พ.ค. 2563 ]6
4 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนดู่ สายแสงไสว หมู่ 8 [ 29 พ.ค. 2563 ]5
5 โครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนดู่ [ 29 พ.ค. 2563 ]5
6 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนดู่ ตำบลดอนดู่ หมู่ที่ 5 [ 29 พ.ค. 2563 ]6
7 โครงการปรับปรุงคันคูหนองคลอง บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 [ 29 พ.ค. 2563 ]4
8 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนดู่ หมู่ที่ 11 [ 29 พ.ค. 2563 ]6
9 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนดู่ หมู่ที่ 9 [ 29 พ.ค. 2563 ]7
10 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ [ 29 พ.ค. 2563 ]7
11 โครงการซ่อมแซมถนนเลียบคันคูหนองโก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 [ 29 พ.ค. 2563 ]5
12 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]5
13 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนดู่ ตำบลดอนดู่ หมู่ที่ 10 [ 29 พ.ค. 2563 ]6
14 โครงการขุดลอกหนองเลิงใหญ่ [ 29 พ.ค. 2563 ]6
15 โครงการหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด [ 28 พ.ค. 2563 ]6
16 โครงการซ่อมแซมถนนสายโรงสี-หลังวัดป่า สายห้วยราชดำริ สายหนองแวงยาว บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 [ 28 พ.ค. 2563 ]6
17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนดู่ห้วยไร่สระประทุมทองบ้านหนองบัวลองถึงทางหลวงชนบทสายหนองสองห้องนาเชือกบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 [ 28 พ.ค. 2563 ]6
18 โครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลดอนดู่ บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 สายทางที่ 1 ทางเพื่อการเกษตรสายหนองไผ่ [ 28 พ.ค. 2563 ]6
19 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลดอนดู่ บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 [ 28 พ.ค. 2563 ]6
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 [ 28 พ.ค. 2563 ]7
 
หน้า 1|2