องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการรวมใจไทยปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ พร้อมด้วย ประชาชนบ้านหนองแสง ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และผู้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณป่าโคกภูกระแต บ้านหนองแสง เพื่อให้ประชาชนทุกคนทำความดีโดยการพลิกฟื้นผืนป่า สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ป่า พัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
2021-08-09
2021-07-05
2021-07-05
2021-07-01
2021-06-29
2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22