องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควันกำจัดแมลงในบ้านของประชาชนบ้านหนองบัวลอง


เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564    นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่   มอบหมาย  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   ออกพ่นหมอกควันกำจัดแมลง  บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนบ้านหนองบัวลอง  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแมลงสีดำปีกแข็ง  บินเข้ามาอาศัยในบ้านเป็นจำนวนมาก

2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29