องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะริมถนน


เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2564  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ร่วมกับ  อสม. และ ประชาชนบ้านหัวหนองแวง  ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะริมถนนสาย  3020  บริเวณหมู่บ้านหัวหนองแวง  

2021-12-02
2021-08-09
2021-07-05
2021-07-05
2021-07-01
2021-06-29
2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22