องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


รับขวัญหลาน"น้องทับทิม"


เมื่อวันที่  29  มกราคม  2564  นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  นำทีมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่    ผูกแขนรับขวัญหลาน"น้องทับทิม"   บุตรสาวของ  นายสุพัสชัย  สีขอน  พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  

2021-12-02
2021-08-09
2021-07-05
2021-07-05
2021-07-01
2021-06-29
2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22