องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


ITAขอเชิญตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปีงบประมาณ 2563


ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการสแกนคิวอาร์โค้ตที่ปรากกฎ
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-06-01
2020-05-29
2020-05-28
2020-04-15
2020-02-03
2020-02-03
2019-12-30