องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  จัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน  ประจำปี  2562    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2562
ภาพโครงการฯ
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ