วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านกุดหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมทางคันคูห้วยราชดำริทางสายจันทร์เพื่อการเกษตร บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมทางคันคูห้วยเสียวเพื่อการเกษตร บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง