วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตรานมโรงเรียน สำรหับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (รสจืด ตรานมโรงเรียน) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถตกแต่งขบวนรถของดีตำบลดอนดู่ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถพร้อมตกแต่งขบวนปราสาทข้าว ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมขบวนแห่พิธีรำบวงสรวงบูชาพระแม่โพสพตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเช่าชุดพร้อมแต่งตัวนางรำ ผู้ถือป้าย ผู่้ฟ้อนรำ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง