วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
ซื้อจานดาวเทียมพร้อมติดตั้ง (ศพด.ดอนดู่ ศพด.กุดหว้า ศพด.หนองแวงยาว) กองการศึกษา จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด ๔๐ นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะอนุบาล ขนาด ๖๐๑๒๐๕๕ cm. พร้อมม้านั่งยาว ขนาด ๓๐๑๒๐ cm. จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด ๔๐ นิ้ว ศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เลเซอร์ A๘๕ สนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกกลาง บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดป่าไปลำห้วยหนองแสง บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง