วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองบักตู้ บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำสายนาพ่อฉลาด บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคันคูลำห้วยตะกั่ว บ้านกุดหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสระใหม่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบบ้าน บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบบ้าน บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง