วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลดอนดู่ ทางเพื่อการเกษตรสายศาลาขาว-คลองเฉลิมพระเกียรติ บ้านกุดหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน6394 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลดอนดู่ ทางสายฮ่อมกลาง ทางสายสมรัก ทางสายห้วยเสียวไปสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลดอนดู่ ทางสายดอนดู่-ดอนกลอย ทางสายคันพังซู ทางสายเสรี ทางสายดอนดู่-นาขาม บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลดอนดู่ ทางเชื่อมสายโป่งแดง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง