วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำพังชู บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียน (โรงเรียนบ้านดอนดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียน (โรงเรียนบ้านหนองแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับปิดภาคเรียน (โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียน (โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับปิดภาคเรียน (โรงเรียนบ้านโนนท่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 6 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๔ หลัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง